บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด"

บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการการเชื่อมต่อกับสัญญาอินเทอร์เน็ตและอุตสาหกรรมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด


2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์เน็ต มีเดีย โนว์เลดจ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*