บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด"

บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับขนย้ายบ้าน ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน ตลอดจนการขนย้ายสิ่งของต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด


705/85 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

705/85 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558011709
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซฟลี่มูฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*