บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด"

บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ วิจัย สื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด


721 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

721 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011741
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเค ซายน์เอ็นซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*