บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด"

บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด


10 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011750
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*