บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก บริการและจำหน่าย อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลประเภทเครื่องตัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


39,41 ซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

39,41 ซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558011768
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางปู คัตติ้ง ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*