บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด"

บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด


2/250 ซอยรามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/250 ซอยรามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0105558011784
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิราเคิล การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*