บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด"

บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนค้าข้าว ให้กับโรงสีและกลุ่มเกษตรกร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด


206/40 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/40 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011792
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มทรัพย์ไร้ซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*