บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด"

บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าแผ่นซีดีเพลง แผ่นซีดีภาพยนตร์ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด


19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011806
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*