บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด"

บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด


692/194 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด ตั้งอยู่ที่

692/194 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด

ได้แก่ 0105558011822
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ 9 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*