บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


62/2 ซอยพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/2 ซอยพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558011849
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮฮา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*