บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด


9/263 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 74 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/263 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 74 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558011890
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*