บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องทำน้ำดื่ม รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด


205 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

205 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558011903
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*