บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด"

บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเข้าเป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด


20 อาคารบุปผจิต ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 อาคารบุปผจิต ชั้นที่ 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0105558011920
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิเบอร์ตี้ มอเตอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*