บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด


152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 16 ยูนิต 1606 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 16 ยูนิต 1606 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011938
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมด โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*