บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด"

บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทสินค้าอุปกรณ์โรงงาน เครื่องจักร ตลับลูกปืน และมอเตอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด


159 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558011946
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รัน เทค แอนด์ มอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*