บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด"

บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดงาน นอกสถานที่ งานบันเทิง สันทนาการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด


62 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

62 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558012012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวสเปคทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*