บริษัท เพย์ ออล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพย์ ออล จำกัด"

บริษัท เพย์ ออล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพย์ ออล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพย์ ออล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องกรองน้ำ เครื่องปรับคุณภาพน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพย์ ออล จำกัด


961/56 ซอยวิจิตรชัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพย์ ออล จำกัด ตั้งอยู่ที่

961/56 ซอยวิจิตรชัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เพย์ ออล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพย์ ออล จำกัด

ได้แก่ 0105558012021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพย์ ออล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพย์ ออล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*