บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด"

บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด


566 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด ตั้งอยู่ที่

566 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด

ได้แก่ 0105558012063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อมีตี้ เพอร์เฟค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*