บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นและอาหารอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด


46/7 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/7 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558012098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิยากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*