บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประปา ไฟฟ้า งานสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด


4 ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 10 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 10 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด

ได้แก่ 0105558012101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส 2014 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*