บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด"

บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจเครือข่ายเอ็มแอลเอ็มและนำเข้า-จำหน่ายอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด


87/42 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/42 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ห้าสิงห์ เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*