บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนโฆษณาที่ปรึกษาติดต่อประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด


23/3 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/3 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558012128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกรเสจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*