บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด"

บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารและจัดการสโมสรฟุตบอล ฝึกสอนและพัฒนากีฬาฟุตบอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด


410 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด ตั้งอยู่ที่

410 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด

ได้แก่ 0105558012152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*