บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด"

บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านการบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด


483/7 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

483/7 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558012161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. ธุรกิจบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*