บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด"

บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย นำเข้า ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด


55/364 ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/364 ซอยประเสริฐมนูกิจ 42 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558012217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอพี9 สยามเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*