บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองห้องพัก ที่พัก โรงแรม และนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด


199/12 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/12 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558012233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบส ทราเวล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*