บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด"

บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด


7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 3R47 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 3R47 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด

ได้แก่ 0105558012284
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาต้า เวิลด์ ไอที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*