บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด


29/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558012292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนแทค อโกร (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*