บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด"

บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด


547 ซอย20 มิถุนา 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

547 ซอย20 มิถุนา 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558012306
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เดลี่ แทรเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*