บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด"

บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด


3/204 ซอยสายไหม 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/204 ซอยสายไหม 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด

ได้แก่ 0105558012322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*