บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด"

บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า อาคารที่พัก รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด


25 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด

ได้แก่ 0105558012357
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส พี เอ็น เพลส ลาดพร้าว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*