บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด"

บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง วางระบบ ติดตั้งไฟฟ้า ประปาและเครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด


69/168 หมู่ที่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/168 หมู่ที่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด

ได้แก่ 0105558012373
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเท็ม(2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*