บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด


990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558012381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮปปี้แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*