บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด"

บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด


122 ซอยพัฒนาการ 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

122 ซอยพัฒนาการ 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558012390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพี เอสทีแอล ดีเทลลิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*