บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด


124/3 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/3 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558012438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเคเอส เวิลด์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*