บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายยาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด


19/50 ซอยหัวหมาก 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/50 ซอยหัวหมาก 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558012446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินเต็กหลี ออร์แกนิก เฮลท์ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*