บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออก นำเข้า ผลไม้ผลแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด


11 ซอยคู้บอน 27 แยก 32 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยคู้บอน 27 แยก 32 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558012489
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย เกรท เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*