บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด"

บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการรับจ้างผลิตจัดสร้างจัดทำสร้างสรรค์ ออกแบบ ในงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด


473 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

473 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด

ได้แก่ 0105558012497
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจดับบลิวพี มีเดีย พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*