บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จิวเวลรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด


410/8 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

410/8 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลา สยาม เจมส์ อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*