บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดหา ที่พัก บ้านเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


376/171 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

376/171 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558012594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮ้าส์ ฮันติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*