บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด"

บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการอบรมด้านการบริการงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมธุรกิจ โฆษณาการตลาด การผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด


98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558012667
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ราชอาณาจักรไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*