บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด"

บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด


200/145 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/145 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด

ได้แก่ 0105558012683
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็นเตอร์ แมททีเรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*