บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด"

บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ รับปรึกษางานก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตกแต่งอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด


86 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูทูโฮม บิวเดอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*