บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด"

บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นผู้แทน หรือผู้บริหารแผน หรือให้คำแนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด


98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด

ได้แก่ 0105558012713
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*