บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด"

บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด


926/4 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด ตั้งอยู่ที่

926/4 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่บริษัท บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด

ได้แก่ 0105558012721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจี๊ยะ ฮั้ว เฮง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*