บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า คนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำอากาศภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด


34 ซอยสุขุมวิท 99 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

34 ซอยสุขุมวิท 99 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558012772
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวก้า เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*