บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด"

บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด


6 หมู่บ้านจามจุรีทาวน์โฮม ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 หมู่บ้านจามจุรีทาวน์โฮม ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์ภาวงค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*