บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด


384 ซอยสายไหม 79 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

384 ซอยสายไหม 79 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558012829
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*