บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำพาสสปอร์ต ต่อวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด


277 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

277 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558012845
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอาร์เจ วีซ่า เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*