บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด"

บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เช่าซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด


9/353 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/353 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558012888
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นวกิจ ลิสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*